„Twarzą w twarz”

Pierwsze warsztaty z cyklu „Warsztatowo” (po wakacyjnej przerwie) odbyły się 17 października br. Służyły one rozwijaniu umiejętności w zakresie komunikacji bezpośredniej. Stąd ich nazwa „Twarzą w twarz”, by zwrócić uwagę na potrzebę budowania i podtrzymywania kontaktu z rozmówcą poprzez właściwe wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy (a w zasadzie Uczestniczki:)) wykonywały szereg prostych ćwiczeń mających za zadanie uwypuklenie tego, co szczególnie istotne w nadawaniu/kodowaniu i odbieraniu/interpretowaniu komunikatów.

Wnioski uczestników z przeprowadzonych warsztatów były następujące:

  • komunikując się z otoczeniem często zapominamy o podstawowych zasadach skutecznej komunikacji, jak chociażby czytelność naszych komunikatów dla odbiorcy dyktowana sposobem, w jaki nadajemy komunikaty, a dokładnie czy są one zrozumiałe, spójne, dostosowane do zdolności percepcyjnych naszego odbiorcy, nie zakłócane poprzez bariery zewnętrzne itp.;
  • poznając wspomniane wyżej zasady, czy też przypominając sobie o nich i wyrabiając w sobie nawyk wykorzystywania ich w praktyce, znacznie podnosimy jakość komunikacji, której źródłem stajemy się wchodząc w relacje z otoczeniem;
  • często nie zdajemy sobie sprawy, jak trudno jest nam opisać obraz, który chcielibyśmy wykreować w umyśle nadawcy, zgodny z naszymi oczekiwaniami; oczekujemy od innych by domyślali się i interpretowali rzeczywistość podobnie do nas samych, niestety komunikując się przede wszystkim musimy pamiętać, że obraz, który powstaje w umyśle nadawcy zawsze będzie różnił się od tego, jaki po odebraniu komunikatu powstanie w umyśle odbiorcy, ważne byśmy starali się dążyć do możliwie największej zgodności w tym względzie.

Podczas warsztatów odkrywaliśmy i wskazywaliśmy własne słabe strony w komunikacji oraz uczyliśmy się umniejszać ich wpływ na jakość nadawanych komunikatów. Trzy godziny to stanowczo za mało, aby wypracować w sobie dobre nawyki, jednak wystarczająco dużo by postawić sobie cele i utwierdzić się w przekonaniu, że warto dążyć do ich osiągnięcia. Dziękuję za ten czas i zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych warsztatach z cyklu „Warsztatowo”.

Katarzyna Szczepaniak – instruktor DDK, doświadczony wykładowca oraz pomysłodawca cyklu „Warsztatowo”.