IKS, czyli Integracyjny Klub Seniora

IKS, czyli Integracyjny Klub Seniora daje możliwość tworzenia nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy. W programie: inspirujące rozmowy przy kawie i herbacie, spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, udział w wydarzeniach, spektaklach, koncertach DDK SM „Czechów” oraz realizacja własnych zamierzeń.

 

Grupa Docelowa: SENIORZY

Kiedy?: wtorki

O której?: od 14:00 do 16:00