Rysunek

Działalność plastyczna w DDK SM „Czechów” była nieodłącznym elementem imprez i konkursów organizowanych przez dom kultury. Pracujący plastycy od zawsze zachęcali dzieci do wyrażania emocji przy użyciu pędzla. Ważnym elementem zajęć były happeningi polegające m. in. na wspólnym tworzeniu dużych obrazów, czy organizowaniu zabaw plastycznych dla dużej grupy dzieci w sali widowiskowej. Dom kultury poprzez dwadzieścia pięć lat swojej działalności zorganizował wiele konkursów plastycznych. Do konkursów cyklicznych zalicza się Konkursowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Kolędniczych „Szczodraki”, Niekonkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Sezon”, „Dzień Przedszkolaka”. Poza konkursami odbywającymi się co roku organizowane były konkursy okolicznościowe między innymi: projekt okładki płyty CD pt.”Polscy Kompozytorzy”; projekt okładki płyty CD do twórczości Henryka Wieniawskiego; projekt okładki płyty CD pt.: Inspiracje muzyką F. Chopina; projekt okładki do wybranego tomiku poezji Czesława Miłosza oraz konkurs plastyczny na portret pt.”Janusz Korczak-pisarz, przyjaciel dzieci”. Zespół plastyczny Dzielnicowego Domu Kultury SM Czechów uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Dodaj komentarz