RODO dbamy o Twoje dane

RODO dbamy o Twoje dane

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny (art. 13 RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie (20-816) przy ul. Choiny 57, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest wyznaczony pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:
  – osobisty – w siedzibie Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,
  – pisemny – na adres siedziby Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  – w celu realizacji zadań statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. prowadzenie, rozwój oraz prezentacja działalności placówek kultury należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”(tj. Dzielnicowego Domu Kultury, Klubu Osiedlowego „Miniatura”, Biblioteki Osiedlowej).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności placówek kultury należących do Spółdzielni.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz uaktualniania;
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania;
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.