PRZEGLĄDY

PRZEGLĄDY

„Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „JakoTaki” to wydarzenie, które umożliwia amatorskim teatrom, skupiającym osoby dorosłe wymianę doświadczeń, poznawanie się i wzajemne uczenie. Podczas dwóch listopadowych dni, uczestnicy i uczestniczki  mają niepowtarzalną okazję spędzić czas w towarzystwie osób niebanalnych, dla których teatr stanowi doskonałą odskocznię od codzienności. Program bazuje na prezentacji spektakli, uczestnictwie w warsztatach i improwizacji, a wszystko to w przyjaznej, życzliwej atmosferze, służącej wymianie doświadczeń oraz bliższemu poznaniu tych, których łączy teatralna pasja. Przegląd zakłada również konsultacje merytoryczne z profesjonalną i doświadczoną kadrą. Pomysł na to wydarzenie zrodził się w głowie naszej instruktorki Kasi Szczepaniak, która rokrocznie zaprasza do współpracy aktora Daniela Arbaczewskiego oraz fotografkę Anię Zawadzką.  

Przegląd  Zespołów Kolędniczych SZCZODRAKI jest wydarzeniem realizowanym na przełomie roku (koniec starego i początek nowego). W grudniu odbywa się przegląd muzyczny, teatralny i przedszkolny, w styczniu podsumowanie – plastycznego i literackiego. Działanie ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie promujemy idei niezdrowej konkurencji i wyścigu po statuetki oraz nagrody. Uczestnicy i uczestniczki mają okazję zaprezentować się jury, w skład którego wchodzą eksperci w danej dziedzinie, którzy chętnie podzielą się analizą mocnych stron występu, wskażą obszary do dalszej pracy i ścieżki rozwoju.

Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych SEZON jest szansą do prezentacji własnych umiejętności, a także okazją do otrzymania merytorycznej informacji zwrotnej od profesjonalnego jury. Dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądach twórczości, podzielonych na następujące kategorie: muzyczna, plastyczna, recytatorska, literacka i fotograficzna.
Najważniejsze cele działania:
✔ Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych.
✔ Wzmocnienie potencjału, pobudzenie inwencji twórczej oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
✔ Wzrost aktywności kulturalnej i społecznej. 
✔ Wzrost integracji między i wewnątrzpokoleniowej.

Działanie odbywa się na przełomie maja i czerwca.

Jest to coroczna okazja do zaprezentowania wybranego przez dziecko w wieku przedszkolnym utworu w miłej i bezstresowej atmosferze.  Swoją ofertę kierujemy bezpośrednio do przedszkoli, a konkretnie do pedagogów i pedagożek pracujących z dziećmi na co dzień. To oni, za zgodą dziecka i rodziców, zgłaszają uczestników i uczestniczki poprzez wypełnienie właściwej karty zgłoszenia. Działanie odbywa się w naszym domu kultury jesienią.