Oferta dla osób 50+

AKTYWIZACJA OSÓB 50+

Nasza oferta skierowana do osób 50+  opiera się na stworzeniu warunków służących ułatwieniu dostępu do kultury oraz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Mając na uwadze komplementarność  oferty, dbamy również o kondycję fizyczną i sprawność grupy docelowej.  Nasze działania dają możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze, nawiązania nowych znajomości, wymiany myśli, dobrze spędzonego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań.  Przełamujemy bariery, budujemy  wiarę we własne siły, odkrywamy i wzmacniamy potencjał. Burzymy stereotypy!
Zapisy: mkruszynska@ddksmczechow.pl, tel. 81 741 99 11/ 667 807 809

KLUB PRZYJEMNYCH SPOTKAŃ
W programie: spotkania tematyczne, prelekcje, projekcje filmowe,  wycieczki po Lublinie i wyjścia do instytucji kultury, spotkania z aktywistami i aktywistkami, warsztaty rozwojowe, plastyczne, rękodzielnicze i spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności. Wszystkie aktywności są oparte na rzetelnej diagnozie problemów i potrzeb. 
Kiedy? 

Środy, godz. 11:00 – 13:00. 

GIMNASTYKA 50+
Gimnastyka dla dorosłych to propozycja dla mieszkańców i mieszkanek Lublina na utrzymanie ciała w dobrej kondycji. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie, zapobiegają bólom kręgosłupa, zmniejszają ryzyko urazów i kontuzji. 
Kiedy?
Poniedziałki i czwartki, godz.9:30 – 10:30.

IKS, CZYLI INTEGRACYJNY KLUB SENIORA
Forma daje możliwość tworzenia nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy. W programie: inspirujące rozmowy przy kawie i herbacie, spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, udział w wydarzeniach, spektaklach, koncertach DDK SM „Czechów” oraz realizacja własnych inicjatyw.
Kiedy? 
Wtorki , godz. 14:30 – 16:00. 

KLUB CZASU WOLNEGO
Klub Czasu Wolnego ma na celu poprawienie kondycji psychofizycznej poprzez popularyzację i naukę gry w tenisa stołowego. Cykliczne treningi pozwalają Uczestnikom zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Przy zielony stole oprócz rozwoju fizycznego zachodzą również bardzo istotne zjawiska integracyjne.
Kiedy?

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

143299314_205435211314033_5506761647330074113_n

MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA
Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii UMCS. Od 2006 r. prowadzi wiele działań z zakresu animacji społeczno – kulturalnej i warsztaty rozwojowe dla osób dorosłych, pisze i realizuje projekty. W domu kultury czuwa nad programem merytorycznym, zajmuje się ofertą dla osób dorosłych oraz aktywizacją społeczną osób starszych. Wspólnie z Panią Dyrektor oraz Radą Programową prowadzi DKF „16” i Kino ABC. W duecie z Marylą Wosik realizuje wystawy fotograficzne w Galerii Pomost. W swojej działalności skupia się na sztuce zaangażowanej społecznie. Poza DK bliskie jej są zagadnienia związane z równością szans kobiet i mężczyzn oraz pozycją kobiet w przestrzeni publicznej. Stypendystka  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ada1

ADRIANNA TOMCZAK
Absolwentka UMCS Lublin – mgr turystyki historycznej, turystyki i rekreacji oraz specjalizacji unijnej Zarządzanie w kulturze. Animatorka kultury, terapeutka zajęciowa, trenerka Sensoplastyki®. W domu kultury prowadzi zajęcia zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, wykorzystując techniki arteterapeutyczne. Organizatorka spotkań podróżniczych oraz wycieczek krajoznawczych.

Monia1 (1)

MONIKA MATYSIAK
Absolwentka filologii polskiej z wiedzą o kulturze (UMCS), edukacji plastycznej (UMCS) oraz florystyki (SPPSS). Ukończyła projektowanie graficzne w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania w Lublinie. W domu kultury prowadzi zajęcia rękodzielniczo – plastyczne. Jest autorką logo Domu Kultury, współtworzy identyfikację wizualną naszej placówki. Interesuje się szeroko pojętym rękodziełem ludowym i artystycznym, fotografią amatorską. Miłośniczka górskich wędrówek.

EMILIA MARCZUK
Wychowanka DDK SM „Czechów”. Założycielka Szkoły Tańca Chassemi. Prowadzi gimnastykę poranną 50+.