Urszula Osińska, członkini jury, wsparcie merytoryczne, wieloletnia wicedyrektorka DDK

Absolwentka filologii polskiej na UMCS w Lublinie. Przez 30 lat wicedyrektor DDK SM „Czechów”, obecnie szczęśliwa emerytka. Służy nieocenionym wsparciem merytorycznym w zakresie tworzenia publikacji i tomików poezji. Członkini jury naszych konkursów i przeglądów w kategoriach literackich.
tel. 81 741 99 11/ kom. 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl