Mariusz Deleś, instruktor zajęć muzycznych

Absolwent I i II stopnia Szkoły Muzycznej. Prowadzi zajęcia wokalne, tworzy i opracowuje muzykę do spektakli teatralnych i tanecznych. Obsługuje sprzęt nagłośnieniowy podczas wydarzeń plenerowych.