Małgorzata Kruszyńska, kierowniczka programowa

Absolwentka kulturoznawstwa i socjologii UMCS. Od 2006 r. prowadzi działania z zakresu animacji społeczno – kulturalnej i warsztaty rozwojowe dla osób dorosłych, pisze i realizuje projekty. W domu kultury czuwa nad programem merytorycznym oraz zajmuje się ofertą dla osób dorosłych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kontakt:
tel. 81 741 99 11/ kom. 667 807 809, e-mail: m.kruszynska@ddksmczechow.pl