Maciej Wójtowicz, kierownik ds. administracyjnych

Koordynator działań związanych z obsługą administracyjno – techniczną. Realizator dźwięku oraz oprawy wizualnej w trakcie większości z wydarzeń domu kultury. Organizator przeglądów muzycznych, koncertów, współorganizator Studium Wiedzy o Filmie. Pasjonuje się muzyką, turystyką rowerową i górską. Czas wolny najchętniej spędza z gitarą w ręku.
Kontakt: tel. 81 741 99 11/ kom. 667 807 809, e-mail: m.wojtowicz@ddksmczechow.pl