Grażyna Pawłowska

Jedna z osób, dzięki którym nasz dom kultury to miejsce czyste, zadbane i bezpieczne. Pani Grażyna w ciągu dnia zajmuje się głównie porządkowaniem naszej domokulturowej przestrzeni i pomocą podczas przygotowań do zajęć, warsztatów itp., a wieczorami pełni dyżury w holu, m.in. udzielając bieżących informacji. Ponadto jest bezcennym wsparciem podczas imprez odbywających się w DK, wycieczek w ramach Akcji Lato, Zima, zajęć z dziećmi, gal tanecznych itp., a także, w razie potrzeby zasiada na stanowisku kasowym. Śmiało więc można powiedzieć, że Pani Grażyna jest osobą, która współpracuje ze wszystkimi pozostałymi pracownikami naszego DK.
tel. 81 741 99 11/ kom. 667 807 809
e-mail: biuro@ddksmczechow.pl