Eliza Maruszak, instruktor zajęć tanecznych

Dyplomowany instruktor tańca, choreograf. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Od dziecka związana z DDK SM „Czechów”, na początku jako tancerka grup dziecięcych i Teatru Tańca, obecnie jako instruktorka grup baletowych.