Adrianna Tomczak, instruktorka społeczno-oświatowo – kulturalna

Ada1Absolwentka UMCS Lublin – mgr. turystyki historycznej, turystyki i rekreacji oraz specjalizacji unijnej Zarządzanie w kulturze. Animatorka kultury, terapeutka zajęciowa, trenerka Sensoplastyki
®. W domu kultury prowadzi zajęcia zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, wykorzystując techniki arteterapeutyczne. Organizatorka spotkań podróżniczych oraz wycieczek krajoznawczych.
tel. 81 741 99 11/ kom. 667 807 809
e-mail: a.tomczak@ddksmczechow.pl