Warsztaty obsługi telefonu oraz fotografii komórką

Działanie we współpracy z Fundacją „5Medium” w ramach projektu „Aktywni on/offline” realizowanego przy pomocy finansowej Miasta Lublin.