Zapraszamy do udziału w Sezonie 2020/2021

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2020/2021 

Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach: muzyczna, plastyczna, recytatorska, literacka i fotograficzna. Przegląd zostanie zrealizowane w formie zdalnej, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Rozstrzygniecie działania odbędzie do 28 czerwca 2021 r.

Przyjmujemy wyłącznie skany, bądź oryginały zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!