O przeglądzie

Konkursowy przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów kolędniczych SZCZODRAKI jest imprezą realizowaną na przełomie roku (koniec starego i początek nowego). W grudniu konkurs muzyczny, teatralny i przedszkolny, w styczniu podsumowanie – plastycznego, literackiego i wielki finał, podczas którego rozdawane są nagrody i odbywa się koncert laureatów.