Czym jest SEZON?

SEZON to Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych rokrocznie organizowany przez nasz DK. Jest on szansą do prezentacji własnych umiejętności, a także okazją do spotkania z życzliwym, profesjonalnym jury, które chętnie udziela wskazówek i dzieli się własnymi refleksjami w odniesieniu do obejrzanych prezentacji. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i dorosłych zapraszamy do brania udziału w konkursach podzielonych na kilka kategorii. A są one następujące: muzyczna, plastyczna, recytatorska, literacka i teatralna.