Wystawa fotografii Piotra Perczyńskiego pn. „Plac apelowy – obraz z pamięci”

Galeria Pomost zaprasza na wernisaż fotografii Piotra Perczyńskiego pn. „Plac apelowy – obraz z pamięci”, który odbędzie się 9 maja (czwartek) o godz. 18:00. Wystawa czynna do 10 czerwca.

To plac apelowy w ponurej, złowrogiej wersji.
Cykl „Plac Apelowy – obraz z pamięci” jest próbą refleksji – jak nasz czas teraźniejszy wplata się w pamięć o bliskich, którym kiedyś odebrano życie.
Operując fotograficznym zestawem z pozoru nie związanych ze sobą obrazów, autor zaprasza do budowania narracji odwołując się do umiejętności skojarzeń i wyobraźni widza.
Piotr Perczyński

Realizowany w Galerii Pomost cykl REKOMENDACJE zaowocował wieloma istotnymi wystawami. Umożliwił też wieloletnią współpracę z artystami, których prace systematycznie goszczą w Galerii.
Do tego ścisłego grona należy Piotr Perczyński. Jego pierwsza wystawa FOTOGRAFIA W TECHNICE GUMY, z rekomendacji Krzysztofa Stępniaka, miała miejsce w 2007 r.
Od tego momentu, nie waham się użyć tego słowa, trwa, bywa, że niełatwa, przyjaźń Piotra z Galerią. Skutkowała kolejnymi trzema wystawami: FOTOGRAFIA OTWORKOWA – 2009 r., KTOKOLWIEK WIE… KTOKOLWIE ZNA /we współpracy z Alicją Sobczyńską/ – 2010 r., oraz wydelegowaną do Cafe Thea /Instytut im. Jerzego Grotowskiego – Wrocław/ ekspozycją AUTOGRAFY – 2014.
Doświadczenie, bezkompromisowość, wyśrubowane standardy w każdym aspekcie, również artystycznym, stanowiły i stanowią do dzisiaj podstawę współpracy, również w zakresie konsultacji, doradztwa, czasami trudnej do przełknięcia recenzji przedsięwzięć Galerii.
Za te lata bardzo dziękujemy oraz za zaufanie, którego dowodem jest obecna ekspozycja PLAC APELOWY, a w niedalekiej przyszłości mamy nadzieję obejrzeć nareszcie AUTOGRAFY, w mojej opinii, kluczowe osiągnięcie Autora, choć stanowiące voltę w sensie artystycznym i perspektywie osobistej artysty. ZAPRASZAMY….
Maryla Wosik

Piotr Stefan Perczyński ur. w roku 1950 w Białej Podlaskiej /woj. lubelskie/. Wykształcenie plastyczne oraz studia filozoficzne.  W latach 1984-1995 związany z Gorzowskim Towarzystwem Fotograficznym. Od roku 1995 członek Związku Polskich Artystów Fotografików, obecnie w Okręgu Lubelskim. Od roku 1995 mieszka w Lublinie. Znaczna część prac fotograficznych z tego okresu poświęcona jest Lublinowi – staremu miastu i okolicom Lublina. Ponad 80 zdjęć czarno-białych i barwnych z lat 1996-2002 zostało zaprezentowanych na indywidualnej wystawie pt „Lublin na koniec wieku” w Galerii MDK 2 , w grudniu 2017 roku. Uprawia klasyczną fotografię czarno-białą /optyczno-chemiczną/, barwną, otworkową, a także w technice gumy dwuchromianowej i pigmentu. Powstały takie cykle fotograficzne jak :
„Pejzaż lubelski”- fotografie z lat 1996-2015 w technice gumy,
„Światło i ruch” – fotografia otworkowa,
„Autografy”- fotografia klasyczna czarno-biała 2012 r,
„Plac apelowy- obraz z pamięci ” fotografia czarno-biała 2015 r.
Prace swoje prezentował dotychczas na 21 wystawach indywidualnych oraz kilku zbiorowych Okręgu Lubelskiego ZPAF.