Wernisaż wystawy Tobiasza Papuczysa pn. „Teatr/ nie-Teatr”

Galeria Pomost serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy  Tobiasza Papuczysa pn. „Teatr/ nie-Teatr”, który odbędzie się 12 października o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Prezentowany cykl, którego tematem jest przede wszystkim ludzkie zagubienie i samotność, składa się ze zdjęć wykonanych zarówno w teatrze, jak i w przestrzeni publicznej. To zestawienie służy pokazaniu, że granica między sztuką a życiem obecnie w zasadzie nie istnieje (i być może nigdy nie istniała). Współczesne widowiska coraz częściej czynią z odbiorcy performera, choć niekoniecznie należy to zjawisko rozumieć jako realną fizyczną interakcję z publicznością, chodzi raczej o uruchomienie procesów mentalnych. Przedstawione na wystawie fotografie zwracają uwagę na współczesną relację między aktorem i widzem, która w dzisiejszej postmodernistycznej rzeczywistości oparta jest przede wszystkim na współodczuwaniu wzajemnej (cielesnej) obecności, a nie na (intelektualnym) porządku reprezentacji.

/Tobiasz Papuczys – Wrocław – Instytut im. Jerzego Grotowskiego/

Tobiasz Papuczys (ur. 1985) – teatrolog i filmoznawca; wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; pracuje również w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; niezależny krytyk teatralny; konsultant artystyczny Cloud Theater (spektakle: Technologia jest Istotą i Don K.), członek kolektywu artystycznego Cloud Cllective; kurator wystaw fotograficznych; fotograf.