DDK SM „Czechów”….

Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną na rzecz mieszkańców Czechowa od 1987 r., dla wszystkich grup wiekowych, czyli od lat 4 do 80+. Program dla Uczestników i Uczestniczek zawiera następujące propozycje:

  1. STAŁE FORMY I ZAJĘCIA– dla wytrwałych, którzy poprzez kontynuację uczestnictwa w kolejnych  latach  stale pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w wybranych dziedzinach.
  2. WARSZTATY  ARTYSTYCZNE – dla poszukującychinspiracji i sposobów  realizacji swoich pasji oraz zainteresowań. Odbywają się w obu semestrach w kategoriach: plastycznej, teatralnej, literackiej oraz  fotograficznej.
  3. CYKLICZNE INTERDYSCYPLINARNE IMPREZY KONKURSOWE dla utalentowanych, którzy pragną podzielić się z innymi swoją twórczością oraz przemyśleniami o świecie w formie, która ich wyraża, a także wzbogaca widzów.
  4. IMPREZY ARTYSTYCZNE oraz PLENEROWE, WYSTAWY, KONCERTY, SPEKTAKLE, SPOTKANIA dla  amatorów spędzania wolnego czasu z kulturą i sztuką.
  5. DKF „16”, KINO ABC oraz STUDIUM WIEDZY O FILMIE.

Dom kultury, zwłaszcza dzielnicowy jest instytucją, która łączy wszystkie te potrzeby stwarzając warunki do działania zarówno dla twórców amatorów, jak i odbiorców.


Zaufali nam:
Urząd Miasta Lublin
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ognisko Muzyczne Tonika
Ognisko Muzyczne Kamerton
Lubelski Klub Karate Kyokushin
Związek Polskich Fotografików Przyrody Okręg Lubelski
Code It Bartosz Krupa
Zespół Tipsy Train
Fundacja Mam Marzenie
Fundacja 5Medium
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osobistego „Studeo”
Fundacja Krajobrazy

Nasze strony:
www.ddk-sm-czechow.blogspot.com
www.dkf16.blogspot.com
www.stowarzyszenierondo.blogspot.com
www.galeriapomost.blogspot.com
www.dkm-miniatura.blogspot.com
www.bibliotekaosiedlowa11.blogspot.com
www.plastyka-ddk.blogspot.com

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów”celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności społeczności dzielnicy Czechów w zakresie artystycznego ruchu amatorskiego, działalności społeczności dzielnicy Czechów w zakresie artystycznego ruchu amatorskiego, działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej, organizowanie imprez rekreacyjnych artystycznych, profilaktycznych, działalność wystawiennicza, przeciwdziałanie wykluczeniom.

„Rondo” powstało w 2011 roku i zrealizowało dotychczas czternaście zadań we współpracy z Urzędem Miasta Lublin:

-„Lato w mieście” 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. – jest cykliczną formą organizacyjną skierowaną do dzieci w trakcie wakacji. W programie: prezentowany seanse filmowe ,zajęcia plastyczne, gry i zabawy sprawnościowo-intelektualne, lekcje tańca lub zabawy taneczne, wycieczki i wiele innych.
– „Różny wiek, podobne pasje” 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r. 2016r., 2017r., 2018r. – propozycja prowadzenia podobnych działań w różnych grupach wiekowych-czasem osobno, często wspólnie wynik az potrzeb adresatów zadania. Od przedszkolaka po seniora, każdy może znaleźć w programie coś, co go pasjonuje. Jest miejscem na rozwijanie talentów i możliwości interesującego spędzenia wolnego czasu dla odbiorców, propozycji kulturalnych. Projekt zakłada zajęcia dla seniorów, imprezy koncertowe, spektakle, wystawy, warsztaty, spotkania o sztuce, imprezy plenerowe. Program realizowany przede wszystkim w Dzielnicowym Domu Kultury SM.

-„Kultura w Miniaturze” w 2014r., 2015r., 2016r., 2017r., 2018r. – oferta kulturalna skierowana do osób w różnym wieku, zaczynając od 4-latków, kończąc na seniorach w dzielnicy Czechów Północny. Projekt zakłada zajęcia dla seniorów, imprezy koncertowe, spektakle, wystawy, warsztaty, spotkania o sztuce, imprezy plenerowe.

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc finansową, którą zawsze przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych.

Pomoc ta pozwala ubiegać się o dotacje w otwartych konkursach  ofert, w których potrzebny jest wkład własny.

Wpłaty dla Stowarzyszenia można dokonać na konto:

BOŚ Bank 23 1540 2066 6451 8950 0001

Z góry dziękujemy za każdą wpłatę.