Nasze kluby seniora dają możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze, nawiązania nowych znajomości, wymiany myśli, przyjemnie spędzonego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań. Spotkania mają niezobowiązujący charakter, często jednak są wzbogacane o warsztaty, wykłady, dyskusje czy prezentacje.