DKF „16” powstał w 1987 r. z połączenia dwóch małych dyskusyjnych klubów filmowych, działających przy osiedlowych placówkach kultury – klubie „ABC” i „Muza”. Program tworzono w oparciu o bazę oficjalnej dystrybucji filmów i udostępnianych przez zaprzyjaźniony DKF „Bariera” filmów, pozyskiwanych z nieoficjalnych źródeł (ambasad Francji, Hiszpanii, USA, RFN, instytutów kultury np. Węgier i Czechosłowacji). Przełom historyczny i polityczny w roku 1989 był również cezurą w działalności Klubu. Wiązał się ze zmianą koncepcji programowej i finansowej. Propozycje filmowe zyskały również nowego adresata.

Z wyświetlanych dotąd „luźnych“ tytułów zrezygnowano na rzecz monograficznych przeglądów, których czas trwania zamykał się i pokrywał z czasem trwania semestru. W ten sposób widzowie mieli szansę obejrzenia ponad dwudziestu tytułów na przestrzeni 3 miesięcy. Ofertę wzbogacono o spotkania z twórcami filmów. Organizatorzy nadal czynią starania, by dostosować formułę działania klubu do zmieniających się warunków frekwencyjnych i ekonomicznych. Przez kilka pierwszych lat program DKF „16“ uzupełniały spotkania w ramach Dni Kultury Francuskiej. Wówczas filmy były prezentowane w wersji oryginalnej oraz z tłumaczeniem – dla stałych członków DKF. Przedstawiliśmy dokonania najciekawszych twórców kina francuskiego – Françoisa Truffuat, Erica Rohmera, Claude’a Chabrola i innych. Pokazom towarzyszyły wystawy monograficzne, fotograficzne, plakatów. W tamtym czasie DKF „16“ zyskał opinie klubu, w którym można obejrzeć najciekawsze filmy europejskie. Nurt ten jest kontynuowany.

Jesienią – tradycyjnie DKF „16“ organizuje przegląd „PS. POST SCRIPTUM“. Wiosną są to przeglądy tematyczne np. „Kino autorskie“, „Film – synteza sztuk“, „Malarze ruchomego obrazu“ i in. Od momentu pojawienia się na naszym rynku firmy Against Gravity i festiwalu Planete Doc Review prezentujemy również pełnometrażowe filmy dokumentalne, które w Lublinie znalazły duże grono odbiorców. Stąd dzielił nas tylko krok do realizacji cyklu przeglądów. W cyklu „Film. Rzeczywistość i kreacja“ znajdują się propozycje utworów inspirowanych faktami, biografie fascynujących ludzi, dokumenty oraz filmy o szczególnych formalnych walorach artystycznych.

W każdym przeglądzie wiele miejsca poświęcamy animacji. Prezentowaliśmy twórczość Normana MacLarena, Antoniego Czeczota, Juliana Antonisza, Jana Lenicy, Piotra Dumały poprzez pokazy animacji węgierskiej do brytyjskiej, którą pokazujemy w najnowszym programie. W omawianym okresie były pokazywane: „Sztuka spadania“, animacja węgierska, zaś obecnie cykl animacji brytyjskiej.

W każdym przeglądzie było miejsce na filmowy kanon, w tym również na nieme kino. Od pokazów filmów braci Lumiére, przez twórczość Georgesa Meliesa, filmy Davida Wark Griffitha, Bustera Keatona, Charliego Chaplina, „Jeszcze wyżej“ Harolda Lloyda, „Wicher“ Sjostroma, ekspresjonizm niemiecki („Zmęczona śmierć“, „Portier z hotelu Atlantic“, „Gabinet figur woskowych“), filmy Ericha von Stroheima czy „Psa andaluzyjskiego“ Bunuela. Pokazom filmów niemych zawsze towarzyszy taper. Przez wiele lat był to nieodżałowany Ryszard Bodio, zaś po jego śmierci Adam Galant, Adam Ardasiński, Jarosław Kukawski.

Ważnym elementem programu DKF „16“ są spotkania z twórcami. Gośćmi DKF byli reżyserzy: Ralf Huettner, Mariusz Grzegorzek, Maciej Pieprzyca, Artur Urbański, Małgorzata Szumowska, Przemysław Wojcieszek, Robert Gliński, Wiesław Paluch, operator i reżyser Jolanta Dylewska, montażysta Krzysztof Szpetmański, kierowniki produkcji Studia Miniatur Filmowych w Warszawie – Eugeniusz Gordziejuk (przy okazji prezentacji filmów Jana Lenicy), krytycy filmowi: Jan Słodowski i Grzegorz Pieńkowski oraz aktorzy: Małgorzata Bela, Jerzy Rogalski.

W czerwcu 2006 roku DKF „16“ otrzymał Nagrodę im. Antoniego Bohdziewicza za działalność w latach 2003- 2006 wręczoną na uroczystości z okazji 50-lecia PF DKF.

Od początku DKF „16” prowadzony jest przez Barbarę Kotowską i Marylę Wosik, wspomagany przez Radę Programową w składzie: Agnieszka Sprawka, Beata Dzida, Joanna Gierak, Małgorzata Kruszyńska i Michał Ginalski.

Więcej informacji: Barbara Kotowska/ Małgorzata Kruszyńska tel. 81 741 99 11, 667 807 809