Założeniem Galerii Pod Schodami jest promocja różnych postaw i form działalności artystycznej poprzez organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych. Powierzchnia wystawowa jest częstym miejscem prezentacji sztuki dzieci i młodzieży. Przedstawiamy tu twórczość młodych, utalentowanych plastycznie uczniów, laureatów konkursów i przeglądów. Przestrzeń Galerii daje możliwość wszechstronnego działania w szerokim kontekście kulturowym. Organizujemy tu nie tylko wystawy, ale również realizujemy program edukacyjny poprzez wykłady, spotkania z artystami, warsztaty artystyczne i dyskusje.
Więcej informacji: Barbara Kotowska/ Małgorzata Kruszyńska tel. 81 741 99 11, 667 807 809