Zaproszenie do udziału w PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2019/2020

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2019/2020 o PUCHAR PREZESA Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie.

Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach: muzyczna, plastyczna, recytatorska, literacka i fotograficzna. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wszystkie zgłoszenia oraz materiały prosimy wysłać drogą mailową.

Rozstrzygniecie przeglądu odbędzie się 19 czerwca 2020 r. Dopuszcza się rozstrzygniecie w formie online.

Przyjmujemy wyłącznie skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

Załączniki:

Karta zgłoszenia SEZON 2019-2020
Regulamin-Sezonu-2019-2020