Zaproszenie do udziału w PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2018/2019

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „SEZON” 2018/2019 o PUCHAR PREZESA Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie.

 Przegląd odbędzie się w kategoriach:

 1. DZIEŃ MUZYCZNY -16 maja 2019 r
  Kategorie wiekowe: dzieci w wieku szkolnym/młodzież/dorośli
  Do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły i chóry.
  Uczestnicy prezentują tylko 2 zróżnicowane utwory.
  Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać  8 minut.
  Zgłoszenia przyjmowane są  do  30 kwietnia 2019 r.
  Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania prezentacji i potrzeb technicznych.
  Podkłady muzyczne odtwarzane są z nośników CD oraz pendrive’ów.
  Osoba do kontaktu: Maciej Wójtowicz, tel. 81 741 99 11, m.wojtowicz@ddksmczechow.pl
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia grupowego – kategoria muzyczna
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria muzyczna
 2. DZIEŃ TEATRALNY – 29-30 maja 2019 r.
  Kategorie wiekowe: dzieci w wieku szkolnym/młodzież/dorośli
  Do prezentacji należy zgłaszać program zrealizowany w sezonie 2018/2019 przez teatry lalkowe oraz żywego planu.
  Prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 r.
  Całkowity czas prezentacji teatralnej to w kategorii dziecięcej 20 minut, kategorii młodzieżowej 30 minut, dorośli 40 minut.
  UWAGA! W przypadku małej ilości zgłoszeń konkurs odbędzie się tylko 29 maja 2019 r.
  Osoba do kontaktu: Grażyna Przysucha tel. 81 741 99 11, jankie1@wp.pl
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia grupowego – kategoria teatralna
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria teatralna
 3. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – 10 maja 2019 r.
  Do konkursu można zgłaszać:
  Prezentacje muzyczne – występ solisty lub grupy nie może przekroczyć 10 minut i może obejmować maksymalnie dwa utwory.
  Przedstawienia teatralne – czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2019 r.
  UWAGA! Zgłoszenia do konkursu plastycznego według regulaminu zamieszczonego poniżej.
  Osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak tel. 81 741 99 11, jankie1@wp.pl
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia grupowego – kategoria przedszkolna
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria przedszkolna
 4. DZIEŃ PLASTYCZNY – 7 czerwca 2019 r.
  Kategorie wiekowe: dzieci/młodzież/dorośli
  Temat prac: „MORZE KWIATÓW”
  Format: A3/technika dowolna.
  Maksymalnie 10 prac z jednej placówki.
  Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) – niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
  Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019r.
  Osoba do kontaktu: Monika Matysiak tel. 81 741 99 11, ddksmczechow@gmail.com
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia – kategoria plastyczna
 5. DZIEŃ LITERACKI – 7 czerwca 2019 r.
  Kategorie wiekowe: dzieci w wieku szkolnym/młodzież/dorośli
  Uczestnicy biorący udział w konkursie, winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce dowolnej.
  Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy. Uczniowie podają dodatkowo numer szkoły, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
  Termin nadsyłania prac upływa dn. 24 maja 2019 r.
  Wiersze zostaną wydane w formie tomiku, zaś nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane przez autorów na uroczystym koncercie laureatów w dniu 7 czerwca 2019 r.
  UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
  Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
  Osoba do kontaktu: Barbara Kotowska 81 741 99 11, jankie1@wp.pl
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria literacka
 6. DZIEŃ MULTIMEDIALNY – 7 czerwca 2019 r.
  Kategorie wiekowe: dzieci w wieku szkolnym/młodzież/dorośli
  Tematy prezentacji: „MORZE KWIATÓW” LUB „OD UNII LUBELSKIEJ DO EUROPEJSKIEJ”
  Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub innym na zasadzie „minimum tekstu, maksimum obrazu” z muzyką w tle.
  W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne, zdjęcia na wolnej licencji).
  Czas trwania: do 10 minut (minimum 20 slajdów, w przypadku prezentacji z małą ilością tekstu do 30 slajdów).
  Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019r.
  Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruszyńska 81 741 99 11, m.kruszynska@ddksmczechow.pl
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria multimedialna
 7. DZIEŃ FOTOGRAFICZNY – 7 czerwca 2019 r
  Kategorie wiekowe: dzieci w wieku szkolnym/młodzież/dorośli
  Tematy: MORZE KWIATÓW
  Uczestnicy przysyłają zdjęcia w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli lub w formie papierowej 15×21 cm (do 3 prac jednego autora).
  W treści listu lub maila prosimy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, tel. kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu.
  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2019r.
  Osoby do kontaktu: Adrianna Tomczak/ Michał Czarnecki tel. 81 741 99 11, ddksmczechow@gmail.com
  Załączniki do pobrania:
  Regulamin Sezonu 2018-2019
  Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria fotograficzna

FINAŁ: WRĘCZENIE PUCHARÓW i NAGRÓD 7 czerwca 2019 r.

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl

W zgłoszeniach prosimy o przesłanie adresów e-mailowych, tą drogą będziemy Państwu przesyłać informacje o organizowanych przez nas konkursach.
Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość korzystania z fortepianu i syntezatora.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne konkursy przeglądu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!