Zaproszenie do udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki Przedszkolne 2019/2020”

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki Przedszkolne 2019/2020”.

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

1. KATEGORIA PLASTYCZNA
a) tematem prac są ANIOŁY
b) format prac: A3, prace w innym formacie, niż wymagany, nie będą przyjmowane
c) przyjmujemy wyłącznie prace bez oprawy i passe-partout
d) jedna placówka/klasa może nadesłać maksymalnie 10 prac.
e) prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) – niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Klauzula RODO winna być przypięta z tyłu pracy.
f) prace należy nadesłać lub dostarczyć do 5 grudnia 2019r.
g) osoba do kontaktu: Monika Matysiak, tel. 81 741 99 11.
h) organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki Przedszkolne 2019-2020
Karta zgłoszenia kategoria plastyczna Szczodraki Przedszkolne 2019-2020

2. KATEGORIA TEATRALNA I MUZYCZNA
a) do prezentacji można zgłaszać spektakle przygotowane zarówno przez teatry lalkowe, jak i żywego planu
b) prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii
c) czas trwania prezentacji teatralnej nie może przekraczać 15 min. – prosimy zwrócić szczególną uwagę na ten punkt regulaminu, aby konkurs mógł przebiegać sprawnie
d) prezentacja muzyczna nie może przekraczać 7 min. i ma obejmować maksymalnie dwa utwory o tematyce świątecznej
e) zgłoszenia przyjmowane są do 22 grudnia 2019r.
f) osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, tel. 81 741 99 11
g) prezentacje odbędą się 9 stycznia 2020r.

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki Przedszkolne 2019-2020
Karta zgłoszenia grupowego Szczodraki Przedszkolne 2019-2020
Karta zgłoszenia indywidualnego Szczodraki Przedszkolne 2019-2020

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl

Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość korzystania z fortepianu i syntezatora.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne konkursy przeglądu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!