Zaproszenie do udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2022/2023”

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2022/2023”.

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

1.KONKURS MUZYCZNY
a) do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły oraz chóry/ zgłoszenia wyłącznie na stronie MFKiP w Będzinie.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://mfkip.pl/

2. KATEGORIA PLASTYCZNA
a) temat: „Symfonia kolorów. Biały”.
b) prace należy nadesłać w terminie do 20 grudnia 2022r.
c) osoby do kontaktu: Ewa Bartoszek, mail: e.bartoszek@ddksmczechow.pl, Monika Matysiak, mail: m.matysiak@ddksmczechow.pl

3. KONKURS LITERACKI
a) uczestnicy biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę. Temat: „Symfonia szczodrości.”
b) przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
c). termin nadsyłania prac upływa dnia 20 grudnia 2022 r.
d)  osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, mail: k.szczepaniak@ddksmczechow.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE KONKURSOWYM

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: biuro@ddksmczechow.pl
www.ddksmczechow.pl

Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!