XXXX Mały Konkurs Recytatorski

UWAGA! Przedłużamy nabór do 19 maja!

Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz DDK SM „Czechów” serdecznie zapraszają do udziału w XXXX Małym Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że po raz kolejny Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł wybitnych mistrzów pióra.

Konkurs odbędzie się zgodnie z „Procedurą bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii covid-19 w Dzielnicowym Domu Kultury SM „Czechów” z dn. 2.06.2020 r. oraz aktualnymi obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia.  Uczestnicy wchodzą do budynku pojedynczo i przy wejściu odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. Na terenie DDK SM „Czechów” obowiązuje nakaz noszenia maseczek.  Prezentacje odbędą się na sali widowiskowej. Dystans pomiędzy uczestnikami oraz poszczególnymi członkami jury wynosić będzie min 1,5 m. W pomieszczeniu znajdować się będzie nie więcej niż 15 osób. Uczestnicy nie będą spożywać napojów i posiłków. Rodzice i uczestnicy przekazują Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia – załączniki nr 1a, 1b do Procedury.

Zgłoszenia: (tylko na kartach zgłoszeniowych MKR) oraz oświadczenia o stanie zdrowia przyjmuje Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów”, ul. Kiepury 5a, 20-828 Lublin, w terminie do 17 maja 2021 r.
Kontakt: Małgorzata Adamczyk, m.adamczyk@ddksmczechow.pl tel. 81 741 99 11.

Aktualne obostrzenia:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Załączniki do pobrania:
40. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI – regulamin konkursu
40. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI – karta zgłoszeniowa
OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W DDK SM „CZECHÓW”