„WyrażaMY siebie”, czyli…?

wyrażaMY siebie

 

Pomysł na te zajęcia zrodził się rok temu. Początkowo zapraszaliśmy na nie dzieci chcące i potrafiące pisać, aby móc zaoferować im przestrzeń do swobodnego wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń, w życzliwym gronie, pod okiem instruktora. Szybko okazało się, że tego typu spotkania nie mogą odbywać się w oparciu o sztywny harmonogram. Zdarzało się, że przychodziła jedna osoba i wtedy nabierały one zgoła odmiennego charakteru. Bywało także tak, że trudno było ustalić jeden, pasujący wszystkim termin. A kilka miesięcy temu napisała do nas dorosła autorka, prosząc o opinię na temat wierszy i tak nawiązała się korespondencja pomiędzy nią, a instruktorką, która zaowocowała udziałem Pani Sylwii w konkursach poetyckich organizowanych w naszym DK oraz kilku imprezach okolicznościowych.

Można zatem śmiało powiedzieć, iż nowa formuła „wyrażaMY siebie” to spotkania warsztatowe, które odbywają się raz w miesiącu lub częściej (w zależności od potrzeb i chęci uczestników) oraz mają charakter konsultacji. Uczestnicy pod okiem prowadzącego układają teksty na dowolny temat. Oczywiście z zastosowaniem określonych zasad warunkujących ich poprawność. Możliwe są także spotkania indywidualne z prowadzącym, mające na celu wsparcie w samodzielnym procesie tworzenia dzieł, jakimi mogą być m.in. opowiadania i wiersze. 

Roczny lub półroczny cykl spotkań (w zależności od ilości tekstów, jakie uczestnikom uda się napisać:)) kończy się prezentacją tekstów powstałych podczas, lub w wyniku przeprowadzonych zajęć. Oczywiście uczestnicy mogą prezentować własne teksty samodzielnie lub udzielić zgody na ich prezentację innym osobom. Chodzi o to, by zachęcić autorów do dzielenia się własną twórczością, a przede wszystkim by stworzyć otwartą i przyjazną przestrzeń, w której będą mogli swobodnie rozwijać swoje „pisarskie” skrzydła:)

 

Instruktor: Katarzyna Szczepaniak

Grupa Docelowadzieci (potrafiące i chcące pisać:)), młodzież, dorośli

Kiedy i w jakich godz.?: terminy i pora uzgadniane indywidualnie

Koszt udziału: 10zł/spotkanie