Werdykt Przeglądu „SEZON 2020/2021” w kategorii plastycznej

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy osobom nagrodzonym! Życzymy dalszych sukcesów oraz mnóstwa weny twórczej!

Odbiór nagród i dyplomów możliwy będzie po 28.06.