Werdykt Przeglądu „SEZON 2020/2021” w kategorii fotograficznej

Dziękujemy za udział wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom przeglądu fotograficznego. Cieszymy się, że Wasza olbrzymia wrażliwość wyrażana jest poprzez tak ważną dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia. Życzymy kolejnych ciekawych kadrów.
Po dyplomy i upominki zapraszamy od 29.06.2021 r.

10 – 14 lat:

15 – 17 lat

W kategorii 18+