Werdykt Przeglądu SEZON 2019 w kategorii teatralnej