Werdykt Przeglądu SEZON 2019 w kategorii fotograficznej i multimedialnej