Werdykt jury SZCZODRAKI 2020/2021 w kategorii literackiej.