Werdykt jury SZCZODRAKI 2019 w kategorii głośnego czytania, recytacji oraz prezentacji teatralnych

Protokół z posiedzenia jury głośnego czytania, recytacji oraz prezentacji teatralnych „SZCZODRAKI 2018/ 2019

Jury w składzie: Dominika Jarosz i Grażyna Przysucha po wysłuchaniu 13 prezentacji w kategorii głośnego czytania, 28 recytacji i 3 prezentacji teatralnych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria głośnego czytania:
nagroda Antoni Sokołowski, SP 45, instr. Beata Skawińska-Migacz
wyróżnienie Zofia Winnicka, SP 45, instr. Beata Skawińska Migacz
wyróżnienie Krzysztof Górski, SP 43, instr. Beata Kołodziej
wyróżnienie Barbara Trznadel, SP 43, instr. Beata Kołodziej

Kategoria recytacji:
nagroda Bartosz Smyk, SP 32, instr.Elżbieta Piechnik, Halina Piątek, Marta Serafin
nagroda Maks Panek, SP 45, instr. Beata Skawińska-Migacz
nagroda Gabriela Czerska, SP 32, instr.Elżbieta Piechnik, Halina Piątek, Marta Serafin
nagroda Barbara Trznadel SP 43, instr. Beata Kołodziej
nagroda Malwina Bator zgłoszenie indywidualne
wyróżnienie Emilia Żelazowska, SP 45, instr. Beata Skawińska-Migacz
wyróżnienie Nikola Białecka, SP 5, instr. Małgorzata Gajosz
wyróżnienie Kacper Misiewicz, SP 43, instr. Monika Grabowska
wyróżnienie Arkadiusz Michalewski, SP 43, instr. Monika Grabowska
wyróżnienie Izabela Krasoń, SP 43, instr. Justyna Dudek

Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom i instruktorom za udział w konkursie oraz pracę włożoną w przygotowanie prezentacji.
Pragniemy zwrócić uwagę na trafny dobór repertuaru, który był dostosowany do wieku i predyspozycji uczestników.
Zachęcamy do ciągłej pracy nad dykcją i interpretacją utworów.

Szczególne podziękowania składamy teatrom:
„14 Talentów” SP 38 za uniwersalną wymowę spektaklu i poszukiwanie nowych ważnych tematów.
Szkolnemu Kołu Recytatorsko-Teatralnemu za bardzo dobre przygotowanie muzyczne zespołu.
Klubowi Młodych Duchem za oryginalny scenariusz, oprawę sceniczną i radosną formę prezentacji.

Jury serdecznie dziękuje organizatorom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie przeglądu.