Warsztaty „Twarzą w twarz”

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc 🙂 Warsztaty odbędą się w środę, 30 września w godzinach 17:00 – 20:00. Koszt udziału 20zł/os.

Spotkania z cyklu „Warsztatowo” adresowane są do osób dorosłych i mają na celu m.in. doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem, który zwykle im towarzyszy, skutecznej autoprezentacji i automotywacji, poruszania się w sferze działań marketingowo-sprzedażowych, jednak z naciskiem na „sprzedaż” własnych kompetencji i umiejętności.

Warsztaty przygotowywane i prowadzone są przez ich pomysłodawczynię, naszą instruktorkę na co dzień pracującą m.in. z teatrami amatorskimi (młodzieżowym i dorosłym). Katarzyna Szczepaniak ma też na swoim koncie niejedno działanie aktywizujące społeczność lokalną oraz osoby dorosłe odkrywające i rozwijające własne pasje, jak chociażby Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „JakoTaki”, czy Akcja „Świąteczna Integracja”. Kasia Szczepaniak realizuje własne pasje występując ze swoim zespołem teatralnym ATON, a także wykonując piosenkę autorską w duecie muzycznym „Kasia i Tomek”. Bierze też udział w różnych inicjatywach mających na celu angażowanie ludzi w szeroko pojętą działalność kulturalną.
Lecz jest coś, o czym nie wszyscy wiedzą, a może wiedzą nieliczni?:) Przez sześć lat, zanim Kasia rozpoczęła współpracę z domem kultury na Czechowie, pracowała jako wykładowca i trener szkolący osoby dorosłe, w każdym z wymienionych wyżej zakresów. Przez ten czas pomogła dziesiątkom osób w odkrywaniu ich mocnych stron, określaniu kierunków rozwoju, czy też budzeniu uśpionych lub nieuświadomionych jeszcze pasji. Prócz ogromnego zaangażowania, z jakim podchodzi do każdej szkolonej osoby, posiada też kwalifikacje niezbędne do dzielenia się wiedzą, która m.in. jest przedmiotem spotkań z cyklu „Warsztatowo”.

Gorąco zachęcamy do udziału 🙂