Warsztaty fotograficzne – „Kalejdoskop sztuki” – projekt Natalii Kolaneckiej w ramach Programu „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”

W naszej placówce realizowany jest projekt „Kalejdoskop sztuki” Natalii Kolaneckiej, który zakłada działania obejmujące różne dziedziny sztuki. Ma na celu aktywizowanie lokalnej społeczności – młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych dzielnicy „Czechów”.
W dniu 27.04.2023 w warsztacie fotograficznym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45. Warsztaty prowadziła pani Monika Gądor.
„Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin – w ramach Programu „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”, którego Operatorem jest Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja”.