Zaproszenie do udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2020/2021”

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2020/2021”.

UWAGA!
Konkurs adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, odbywa się w innych terminach i różni się od kategorii podanych poniżej. Poniższe kategorie i wymagania dotyczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych.

Przegląd odbędzie się w trybie ONLINE w kategoriach:

1.KONKURS MUZYCZNY
a. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. wyłącznie na stronie MFKiP w Będzinie.
b. Szczegółowy regulamin: https://mfkip.pl/regulamin.
c. Osoba do kontaktu:  Maciej Wójtowicz, tel. 81 741 99 11.

2. KONKURS RECYTATORSKI I MAŁEJ PROZY
a. Repertuar Uczestników i Uczestniczek konkursu stanowi wiersz lub fragment prozy o tematyce świątecznej – czas trwania prezentacji do 3 minut.
b. Do konkursów recytatorskiego oraz głośnego czytania można zgłosić max po 5 osób z placówki.
c. Uczestnicy i Uczestniczki wysyłają kartę zgłoszenia wraz z nagraniami video na maila: m.kruszynska@ddksmczechow.pl
d. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.12.2020 r.
e. Osoba do kontaktu – Małgorzata Adamczyk, Małgorzata Kruszyńska, tel. 81 741 99 11.
f. Zgłoszone materiały udostępnione będą na stronie www.ddksmczechow.pl

3. KATEGORIA PLASTYCZNA
a. Tematem prac są FOLKOWE ANIOŁY.
b. Format prac: A3, prace w innym formacie, niż wymagany, nie będą przyjmowane.
c. Z jednej placówki oraz z każdej z klas szkolnych można nadesłać maksymalnie 10 prac.
d. Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) – niepodpisane prace nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
e. Klauzula RODO winna być przypięta z tyłu pracy.
f. Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2020 r.
g. Osoba do kontaktu: Monika Matysiak, tel. 81 741 99 11.
h. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

4. KONKURS LITERACKI
a. Uczestnicy i Uczestniczki biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce świątecznej.
b. Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
c. Termin nadsyłania prac upływa dn. 20.12.2020 r.
d. Osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, tel. 81 741 99 11.
e. Utwory należy przesłać na adres: k.szczepaniak@ddksmczechow.pl

Załączniki do pobrania:
Regulamin-Szczodraki-2020-21
Karta zgłoszenia: kategoria literacka, recytatorska i głośnego czytania
Karta zgłoszenia_kategoria_plastyczna

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl

Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!