Zaproszenie do udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2021/2022”

     

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2021/2022”.

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

1.KONKURS MUZYCZNY
a) do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły oraz chóry/ zgłoszenia wyłącznie na stronie MFKiP w Będzinie
b) osoba do kontaktu– Maciej Wójtowicz, mail: m.wojtowicz@ddksmczechow.pl
c) prezentacje odbędą się 14 -15 grudnia 2021r. w Dzielnicowym Domu Kultury SM ‘’Czechów’’

2. KONKURS RECYTATORSKI I MAŁEJ PROZY
a) repertuar uczestników konkursu recytatorskiego stanowi wiersz lub fragment prozy o tematyce świątecznej
b) zgłoszenia przyjmowane są do 15.12.2021r.
c) osoba do kontaktu – Małgorzata Adamczyk (m.adamczyk@ddksmczechow.pl), Małgorzata Kruszyńska (m.kruszynska@ddksmczechow.pl)
d) wyniki konkursu ogłoszone będą do 22.12.2021r

3. KATEGORIA PLASTYCZNA
a) tematem prac są ZAWODOWE ANIOŁY.
b) jedna placówka/klasa może nadesłać maksymalnie 10 prac.
c) prace należy nadesłać w terminie do 15 grudnia 2021r.
d) osoby do kontaktu: Ewa Bartoszek, mail: e.bartoszek@ddksmczechow.pl, Monika Matysiak, mail: m.matysiak@ddksmczechow.pl

4. KONKURS LITERACKI
a) uczestnicy biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce świątecznej.
b) przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
c). termin nadsyłania prac upływa dnia 20 grudnia 2021 r.
d)  osoba do kontaktu: Katarzyna Szczepaniak, mail: k.szczepaniak@ddksmczechow.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE KONKURSOWYM

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl

Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!