Zaproszenie do udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2019/2020”

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy „Czechów” RONDO oraz Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki 2019/2020”.

UWAGA!
Konkursowy Przegląd „Szczodraki Przedszkolne” adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, odbywa się w innych terminach i różni się od kategorii podanych poniżej. Poniższe kategorie i wymagania dotyczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych.

 

Przegląd odbędzie się w kategoriach:

1.KONKURS MUZYCZNY
a) do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów, zespoły oraz chóry/ zgłoszenia wyłącznie na stronie MFKiP w Będzinie
b) zespoły i chóry wykonują 3 kolędy lub pastorałki soliści i duety – 2, w tym obowiązkowo 1 tradycyjną kolędę polską
c) całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut (soliści oraz duety), 15 minut (zespoły i chóry)
d) nagrodą główną w konkursie SZCZODRAKI MUZYCZNE jest kwalifikacja do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w styczniu 2020r.
e) osoba do kontaktu– Maciej Wójtowicz
f) prezentacje odbędą się 16 -17 grudnia 2019r

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki 2019-2020

2. KONKURS TEATRALNY, RECYTATORSKI, GŁOŚNEGO CZYTANIA
a) do prezentacji należy zgłaszać spektakl przygotowany przez teatry lalkowe oraz żywego planu
b) prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii
c) w razie małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły przeglądu teatralnego z konkursu na prezentację
d) repertuar uczestników konkursu recytatorskiego stanowi wiersz lub fragment prozy o tematyce świątecznej – czas trwania prezentacji do 3 minut – ocena w różnych kategoriach wiekowych
e) do konkursów recytatorskiego oraz głośnego czytania można zgłaszać max po 5 osób z placówki
f) do konkursu głośnego czytania teksty przygotowuje organizator
g) zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2019r.
h) osoba do kontaktu – Grażyna Przysucha
i) prezentacje odbędą się 13 grudnia 2019 r.

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki 2019-2020
Karta zgłoszenia grupowego – kategoria teatralna
Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria teatralna, głośnego czytania, recytatorska

3. KATEGORIA PLASTYCZNA
a) Tematem prac są ANIOŁY.
b) Format prac: A3, prace w innym formacie, niż wymagany, nie będą przyjmowane
c) Przyjmujemy wyłącznie prace bez oprawy i passe-partout
d) Jedna placówka/klasa może nadesłać maksymalnie 10 prac.
e) Prace plastyczne muszą być podpisane w rogu na stronie ekspozycyjnej (imię i nazwisko autora, opiekuna, nazwa placówki) – niepodpisane nie będą eksponowane. Należy załączyć listę dzieci i nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Klauzula RODO winna być przypięta z tyłu pracy.
f) Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2019r.
g) Osoba do kontaktu: Monika Matysiak, tel 81 741 99 11.
h) Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki 2019-2020
Karta zgłoszenia – kategoria plastyczna

4. KONKURS LITERACKI
a) Uczestnicy biorący udział w konkursie winni przesłać nie więcej niż dwa wiersze lub małą prozę o tematyce świątecznej.
b) Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając ponadto wiek, telefon kontaktowy.
c)Uczniowie podają dodatkowo numer szkoły, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
d) Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Przypominamy, że chodzi o własną aktualną twórczość poetycką, a nie o recytacje.
e) Termin nadsyłania prac upływa dn. 20 grudnia 2019 r.
f) Osoba do kontaktu: Barbara Kotowska, tel 81 741 99 11
g) Mile widziane przesyłanie prac na adres e-mail: jankie1@wp.pl

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki 2019-2020
Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria literacka

5. KONKURS MULTIMEDIALNY
a) Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub pokaz slajdów,
najlepiej z towarzyszeniem muzyki o tematyce świąteczne
b) Uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub innym na zasadzie „minimum tekstu, maksimum obrazu” z muzyką w tle.
c) W prezentacji należy wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne, zdjęcia na wolnej licencji).
d) Czas trwania: do 10 minut (minimum 20 slajdów, w przypadku prezentacji z małą ilością tekstu do 30 slajdów).
e) Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2019r.
f) Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruszyńska, tel 81 741 99 11

Załączniki do pobrania:
Regulamin Szczodraki 2019-2020
Karta zgłoszenia indywidualnego – kategoria multimedialna

Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”,
ul. J. Kiepury 5a 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl

Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość korzystania z fortepianu i syntezatora.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia warunków występu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne konkursy przeglądu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!