Spotkanie „Pomiędzy kadrami, czyli o sztuce składania filmu”

Spotkaniem poświęconym roli montażysty w procesie powstawania filmu zakończyliśmy działania wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r.  W ramach wydarzenia odbył się pokaz wielokrotnie nagrodzonej „Ostatniej rodziny” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, któremu towarzyszyło  spotkanie z montażystą filmu, Przemysławem Chruścielewskim.

Spotkanie było dla montażysty pretekstem do wspomnień. Przemek wprowadził publiczność w świat filmu, odkrywając nieznane dla nich fakty z życia rodziny Beksińskich oraz historie z okresu produkcji filmu. Opowiedział nam również o początkach swojej kariery zawodowej, współpracy z Janem P. Matuszyńskim oraz swoich planach na przyszłość. Nie da się oddać w kilku słowach klimatu i atmosfery spotkania pełnego spontaniczności, ciepła, otwartości i magii.