Spotkanie „Od marki polskiej do złotego, czyli historia pieniądza w II RP”