Siła autoprezentacji i skutecznej komunikacji

W środę, tuż po świętach, czyli 24 kwietnia 2019, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Warsztatowo”, tym razem poświęcone regułom autoprezentacji i skutecznej komunikacji.

W trakcie spotkania postaramy się nazwać (a być może odkryć?) własne mocne i słabe strony oraz nauczyć się mówić o sobie tak, by nie tylko zainteresować odbiorcę własną osobą, ale także przekonać do treści, które zechcemy przekazać. To spotkanie będzie niejako łączyło ze sobą zagadnienia poruszane w czasie wcześniejszych warsztatów z cyklu. Dodatkowo, dowiedziemy wspólnie, że każdy z nas jest sprzedawcą. To, czym handlujemy każdego dnia to nasz wizerunek, nasze przekonania, nasze zdanie na dany temat, nasze umiejętności itp. itd. Tylko nieliczni z nas zdają sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy negocjatorami „walczącymi” o stanowisko, jakie zajmujemy w obliczu różnych problemów. Czy potrafimy negocjować rzeczowo? Czy potrafimy „sprzedawać”, dążąc do obopólnych korzyści? Czy jesteśmy wystarczająco asertywni? Czy potrafimy skutecznie się komunikować, pokonując wewnętrzne i zewnętrzne bariery w komunikacji? Czy znamy i doceniamy własną wartość? A jeśli nie, to co możemy i powinniśmy zrobić, by to zmienić?

Przyjdźcie i przekonajcie się sami:) Zachęcam.

Katarzyna Szczepaniak