Procedura bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii covid-19 w DDK SM „Czechów”

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii covid-19 w DDK SM „Czechów”:

Procedura bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii covid-19 w DDK SM „Czechów”

Bardzo prosimy o wypełnienie stosownych oświadczeń i dostarczenie ich na pierwsze zajęcia.  W przypadku braku dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.

Procedura bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii covid-19 w DDK SM „Czechów”

Oświadczenia dla osób dorosłych
Oświadczenia dla rodziców i opiekunów prawnych