Opłaty za zajęcia w DDK SM „Czechów”

Informujemy, że 27.10.2020 r. przyjmujemy wpłaty za uczestnictwo w zajęciach na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”.

Nr konta: 23 1020 3176 2002 0000 0101 7905

Tytuł: imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy/rodzaj zajęć, miesiąc.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. 81 741 99 11.

PŁATNOŚCI PRZELEWEM W DAL SZYM CIĄGU OBOWIAZUJĄ ZA ZABAWY Z TAŃCEM, AKWARELĘ I PISANIE IKON ORAZ BAJKI NIE(CODZIENNE) NA KONTO STOWARZYSZENIA RONDO.