Popracujmy nad perspektywą – zajęcia plastyczne

Dzisiaj zajmiemy się perspektywą zbieżną. Jej zaobserwowanie w otaczającym nas świecie jest dla artysty bardzo cenną informacją. Proste zasady perspektywy zbieżnej mówią nam o tym, że im coś jest dalej tym wydaje się być mniejsze zaś to co jest blisko większe.
Przy wykreślaniu perspektywy posługujemy się liniami prostymi i konkretnym punkcie zbiegu tych linii.
Nasze ćwiczenie rozpoczynamy od wyznaczenia linii horyzontu.

Następnie wyznaczamy punkt zbiegu linii.

Kolejnym krokiem będzie wykreślanie tzw. linii prowadzących.

 

Za pomocą linii pionowych łatwiej nam będzie budować kompozycję i wyliczyć odległości pomiędzy danymi elementami obrazu.

Perspektywa zbieżna przydaje się najczęściej podczas malowania architektury czy pejzaży.
A oto przykład zastosowania tej perspektywy w moich pracach:

Rysujcie, malujcie i dobrze się przy tym bawcie.
Pozdrawiam
Instruktor
Michał Czarnecki