„Oblicza” Pawła Totoro Adamca w przestrzeniach DDK SM „Czechów”

„Oblicza” to najnowszy nasz projekt z udziałem artysty wizualnego, Pawła Adamca. Jest to kolekcja dla nas wyjątkowa, ponieważ bohaterem i bohaterkami fotografii
są osoby, które na co dzień realizują ważne z punktu widzenia naszej  społeczności lokalnej wydarzenia społeczno – kulturalne.
Cykl przedstawia różnorodności działań naszego DDKu – różnorodność pomysłów, doświadczenia i inspiracji.

Fotografie stanowią wystawę stałą w siedzibie DDKu. Zapraszamy do obejrzenia cyklu w naszych przestrzeniach! Czekamy na WAS!

„Oblicza” fot. Paweł Totoro Adamiec