Nowe zajęcia z cyklu „Warsztatowo”

Po wakacyjnej przerwie zrodziły się nowe pomysły, a dotychczasowe nabrały lepszej jakości poprzez doświadczenie wyniesione z dotychczasowych spotkań. Cykl „Warsztatowo” doczekał się nowego tematu, który jest poniekąd odpowiedzią na sugestie ze strony uczestników. „Pozwól, że cię zmotywuję…” to spotkanie poświęcone temu, co sprawia, że nam się chce.

Czy wystarczy motywacja finansowa, aby praca sprawiała nam przyjemność? Czy do codziennych aktywności potrzebujemy innej motywacji, niż do większych, życiowych wyzwań? Czy każdy z nas ma dostatecznie dużo wewnętrznej motywacji, by śmiało sięgnąć po to, czego chce, do czego dąży? Czy każdy z nas wie, czego chce? Czy bez właściwej motywacji jesteśmy w stanie osiągnąć to, do czego dążymy? Gdzie szukać takiej motywacji?

To tylko kilka pierwszych pytań, które zrodziły się we mnie, gdy projektowałam te warsztaty. Za nimi podążają kolejne… Czy chciałabyś/chciałbyś poznać odpowiedź chociażby na część z nich? Jeśli tak, koniecznie weź udział w tych warsztatach. Zachęcam:)