MONIUSZKOWO! Interdyscyplinarny Przegląd Konkursowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnym Przeglądzie Konkursowym MONIUSZKOWO!
W ramach przeglądu odbędzie się konkurs plastyczny, konkurs literacki, test podstawowej wiedzy o Stanisławie Moniuszce oraz konkurs głośnego czytania.

Finał odbędzie się 5 maja 2018 r., czyli w dniu urodzin kompozytora na imprezie plenerowej MONUSZKOWO! 

W zgłoszeniach prosimy o przesłanie adresów e-mailowych, tą drogą będziemy Państwu przesyłać informacje o organizowanych przez nas konkursach.
Przyjmujemy wyłącznie oryginały lub skany zgłoszeń. Karty bez podpisów nie będą uwzględniane w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Załączniki:
Regulamin Konkursu Moniuszkowo 2019
Karta zgłoszenia – kategoria literacka
Karta zgłoszenia – kategoria plastyczna
Karta zgłoszenia – konkurs głośnego czytania i test wiedzy o Stanisławie Moniuszce

Organizatorzy:
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”
ul. J. Kiepury 5a, 20-838 Lublin
tel. 81 741 99 11 e-mail: jankie1@wp.pl
www.ddksmczechow.pl