„Mieszczanin szlachcicem” w wykonaniu ATT

W 2006 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie z inicjatywy jego Prezesa Dariusza Borucha powstał Amatorski Teatr Towarzyski. Z teatrem obecnie współpracuje 40 osób. Członków teatru oprócz marzeń o scenie łączy miłość do żywego słowa, poprawnej polszczyzny, bogatego stroju i działania w grupie.

Amatorski Teatr Towarzyski prezentował się w różnych miejscach Lublina i w kilku innych miejscowościach oraz poza granicami kraju. Otwarty jest na każdą propozycję występów, bo  jego celem jest dobra zabawa i propagowanie idei Teatrów Towarzyskich. Repertuar teatru dobierany jest tak, aby był różnorodny i możliwy do zrealizowania, są tam utwory klasyczne, ale i własne teksty członków zespołu.

Siedzibą teatru jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” gdzie, dzięki przychylności i wsparciu kierownictwa tej placówki, odbywają się próby i premiery. Teatr nie ma stałego terminarza występów, prezentuje się tam gdzie zostanie zaproszony i gdzie zbierze się grupka głodnych teatru oraz dobrej zabawy widzów:)

W środę, 29 stycznia 2020 o godz.18:30 ATT po raz kolejny zaprezentuje się na scenie naszego domu kultury. Dotychczas były to prezentacje w ramach Przeglądu Amatorskich Teatrów Dorosłych „JakoTaki” w listopadzie 2018 oraz 2019 roku oraz udział w „Przedświątecznym szoł-mix” zorganizowanym przez nasz teatr ATON w grudniu 2019. Tym razem Amatorski Teatr Towarzyski odwiedzi nas z pełnym spektaklem przygotowanym w oparciu o sztukę Moliera „Mieszczanin szlachcicem”. Dbałość o stroje oraz właściwą interpretację tekstu, który staje się obiektem wspólnej pracy zespołu, daje wyjątkowe efekty w postaci spektakli, które naprawdę chce się oglądać. Przyjdźcie i przekonajcie się sami:)